fbpx

Bryder du dig om kritik?

Når jeg arbejder med stress og konflikter i en virksomhed, så er et af de punkter, der ofte dukker op, kritik. Det kan være kritik af hinandens arbejde, tøj, væremåde, vaner, venner osv. Uanset årsagen til kritikken, så opfatter mange kritik som noget negativt og dermed stressende.
Denne artikel handler om forskellige måder, du kan forholde dig til kritik på, således at du ikke lader dig stresse unødigt på grund af andres meninger.
Du kender sikkert situationen. Du har lige udført et stykke arbejde, holdt et foredrag, afleveret et projekt eller lignende, og pludselig bliver du stillet overfor en kritisk person, som fortæller dig, at alt det arbejde, du har udført, ikke er bedre værd end at smide i skraldespanden.

Hvordan stiller du dig i sådan en situation? Bliver du vred og forsvarer dit arbejde? ignorerer du kritikeren totalt og er ligeglad? bider du vreden i dig og går så resten af dagen og irriterer dig over alt det, som du ikke fik sagt?

Ingen af fremgangsmåderne er helt perfekte, idet de alle skaber konflikter enten mellem dig og kritikeren, inden i dig selv eller inden i kritikeren. Men hvad skal man gøre, når ens ære bliver angrebet på en sådan måde?
Som du sikkert ved, hvis du har læst flere af mine artikler, så er min holdning, at de mennesker, som får succes, er dem med den mest fleksible tilgang til omverdenen. Så her er mine forslag til, hvordan du tilegner dig en fleksibel holdning til det at få kritik.

1. Gør ”angrebet” mindre aggressivt

Giv dig selv et øjebliks pusterum ved at gøre dette ”kritik-angreb” til en normal informationsudveksling. Ofte kommer en kritiker til at lyde mere aggressiv end det måske var tiltænkt. Den mest naturlige respons på et angreb, er at begynde at forsvare sig og finde på alle mulige grunde til, at kritikeren har uret i sin kritik. Dette er en af de mest uhensigtsmæssige måder at svare på kritik på. Kritikeren føler nu pludselig, at han bliver kritiseret for sit synspunkt, og nu bliver samtalesituation til en verbal skyttegravskrig, hvor ingen af parterne vil give sig en tomme, og et hvert mæglingsforsøg er dømt til at mislykkes.

Men hvordan skal man så reagere?

Skønt det måske synes svært, så start med at give kritikeren ret i, at du godt kunne have lavet en fejl. Dette tager med det samme brodden af angrebet og mange kritikere bliver med det samme meget nemmere at tale med. Efter at du har indrømmet muligheden af, at du kunne have lavet en fejl, begynd da at spørge ind til specifikke detaljer ved kritikken. Dette er en oplagt mulighed til at få afklaret eventuelle misforståelser og fejlfortolkninger.
Uanset om kritikeren har ret eller ej, er hele samtalemiljøet ændret fra en krigsskueplads til en faglig meningsudveksling.
Dette er første skridt og sommetider det eneste nødvendige skridt til at forholde sig anderledes til kritik.

2. Tag kun de væsentlige meninger i betragtning

Hvis du har et job som taler, kursusholder, chef for mange mennesker og lignende, så vil du hurtigt opdage, at næsten alle har en mening om, hvordan du udfører dit job.
Det, som er vigtigt her er, at du fokuserer på de meninger, som er væsentlige.

Du har sikkert hørt ordsproget om, at det er umuligt at gøre alle tilfredse, og det er netop pointen i dette råd. Som en af USA’s kendteste talere, Bill Gove, udtaler det: ”I ethvert publikum skal du ignorere de 10%, som anser dig som guru og de 10%, som synes du er forfærdelig. Lyt i stedet til de resterende 80%, det er dem, som bestemmer”.

Som du sikkert ved, vil livet blive ualmindeligt stresset, hvis alle skulle gøre alle tilfredse, og især politikere benytter sig ofte af denne 10-10-80 procents-regel. De ved godt, at hvis de kun følger overskrifterne i aviserne, så bliver de nødt til at skifte mening hver 2. time.
Så vil du undgå stress over andres skiftende mening, så lyt til det brede flertal, der vil du finde retningslinjerne for, hvordan dine præstationer faktisk vurderes.

3. Overvej kilden til kritikken

En af de vigtigste ting du skal overveje, når du møder kritik på din vej er, hvor og hvem kommer kritikken fra. Er den person, som kritiserer dig, kompetent til at bedømme dit arbejde på et højt fagligt niveau? Er den kollega, som kritiserer dig, virkeligt interesseret i at forbedre dit arbejde eller blot interesseret i at se godt ud i chefens øjne?

Når du har overvejet, om kilden til kritikken af dig er kompetent til at kritisere, vil det være langt nemmere at forholde sig til kritikken.
Er kritikeren inkompetent, så kan du nemt affeje kritikken og rette din interesse mod noget mere relevant. Er kritikeren derimod kompetent, så kan du overveje, hvad du kan lære af denne person, så du kan lave et bedre stykke arbejde næste gang.
I begge tilfælde har du forvandlet situationen fra at være en kritiksituation til at være enten ligegyldig eller lærerig.

4. Skil intentionen fra indholdet

De fleste mennesker tager helt automatisk en kritisk kommentar meget personligt. Det vil sige, at man har identificeret sig selv med sit arbejde, og derfor opfattes kritik som et angreb på ens egen person.
En fornuftig tilgangsvinkel på enhver kritik er at overveje, hvad afsenderens positive intention er. Det kan godt være, at en kritik kan synes aggressiv, men inderst inde vil enhver afsender, med sin kommunikation, prøve at opnå en forandring, forbedring eller lignende. Det er vigtigt at erkende, at ikke alle mennesker kommunikerer ens, og at en person godt kan forsøge at aflevere et velment råd, som i dine ører lyder som et skarpt angreb.
Så hvis du bliver kritiseret, så begynd med at spørg dig selv: ”Hvad er afsenderens positive intention?”. Herefter vil det være langt nemmere kun at forholde sig til kritikken som en lærerig feedback i stedet for som et angreb på dig som person.

5. Forsøg at få så meget professionel kritik som muligt

Mange firmaer tilbyder i dag deres medarbejdere en løbende feedback på deres arbejde, hvor medarbejderen får mulighed for at blive vejledt på et professionelt og fagligt plan. Men hører du ikke til de heldige, som har den mulighed, så kan du stadig gøre mange ting for at sikre dig, at du kan bruge den kritik, du støder på, til noget nyttigt.

Hvis du f.eks. er sælger, og en kunde mener, at en vare er blevet leveret for sent så spørg:
”Hvor meget tidligere skulle den have været her?” eller ”Hvordan kan vi sammen sikre, at varerne kommer til tiden næste?” eller ”Hvordan kan vi to udbygge vores samarbejde, så der aldrig sker misforståelser mere?”

Og selvom du ikke bliver udsat for direkte kritik, så kom den i forkøbet ved at opsøge brugbar feedback hos alle de mennesker, du møder. Næste gang du besøger en vigtig kunde, forretningsforbindelse, familiemedlem el.lign. så spørg f.eks. ”Hvilke 3 ting kan jeg gøre for at forbedre vores forhold?” eller ”Hvis I kigger ud i fremtiden, hvilke ting skal jeg så sørge for, så vi kan blive ved med at opfylde jeres høje kvalitetskrav?”
Hvis du sørger for at spørge uddybende ind til kritikken, så vil kritikeren også føle sig taget alvorlig, og en ny og mere givtig dialog har erstattet den før lidt sure tone.

6. Gentag kritikken

Når du nu har fået muligheden for at forbedre forholdet mellem dig selv og en kunde, en partner el.lign. ved at spørge uddybende ind til kritikken, så gentag og omformulér de væsentligste punkter i kritikken. Du kan f.eks. sige: ”Det, som jeg kan forstå ud af vores samtale her er, at du i fremtiden ønsker, at jeg skal………, er det korrekt?”
Dette viser, at du har forstået kritikken, og at du respekterer kritikerens feedback. Derudover har du selvfølgelig muligheden for at få rettet eventuelle misforståelser, inden I skilles igen.

7. Forbered dig på uberettiget kritik

I de fleste menneskers liv vil der opstå tidspunkter, hvor man må acceptere en uberettiget kritik, og bare bide kritikken i sig. Det kan have mange årsager, men det væsentlige her er, at du er i stand til at præstere et effektivt psykisk forsvar.
Indenfor stressmanagement taler vi om, at der findes tre valg i en stresset situation. Du kan enten:
1. Acceptere situationen
2. Ændre situationen
3. Forlade situationen
Nogle gange må du forberede dig på uberettiget kritik, acceptere situationen og fokusere på noget andet. Møder du uberettiget kritik, så prøv nogle af de ovenstående råd. I de fleste tilfælde vil de udelukkende medføre positive resultater.

Hans-Henrik Nielsen
StressAkademiet

Du er meget velkommen til at dele artiklen

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Linkdin
Del via mail
Reducer stress nu!

Tak for dit besøg på vores hjemmeside.
Det er et af de første skridt på vejen til at løse de udfordringer med stress, du møder i dit liv – uanset om det er hos dig selv eller andre.

Skriv dig til op til vores nyhedsbrev, så sørger vi for, at du løbende får ny inspiration til at håndtere stress effektivt og omsorgsfuldt.