Stresscoach uddannelse

Lær alt om stress på denne spændende og kompetencegivende

Stresscoach Uddannelse

 • Brænder du for at hjælpe stressramte ud af stress og tilbage i balance igen?
 • Ønsker du at lære en virkningsfuld 7 trins metode til at afhjælpe stress og sikre, at det aldrig mere kommer tilbage igen?
 • Vil du gerne være ekspert indenfor stress og den man går til for råd og vejledning?

Deltag på vores næste Stresscoach uddannelse i Fredericia.
10 spændende og lærerige dage fordelt på 5 moduler á 2 dage,
som giver dig unikke kompetencer og gør dig til specialist i stress.

Book en gratis afklarende samtale.
Samtalen er uforpligtende og har til formål at afklare, om uddannelsen er den rette for dig.

 • Støder du i dit daglige arbejde på stressede mennesker og har du brug for viden om, hvordan du skal håndtere det?
 • Vil du gerne være i stand til at spotte stress i tide, så du kan undgå en sygemelding?
 • Oplever du at stress er et stigende problem, og vil du gerne være skarp på, hvordan det kan forebygges?
 • Vil du gerne vide, hvad der skal til for at medarbejdere i en virksomhed trives og føler arbejdsglæde?
 • Drømmer du om at arbejde professionelt med stress ved 1:1 stresscoaching, holde foredrag og undervise?
 • Ønsker du at lære, hvordan man laver og implementerer en stresspolitik i en virksomhed?
 • Tænker du på hvor omkostningsfuldt stress er på det menneskelige plan, for virksomheder og samfundet og vil du gerne være med til at gøre en forskel for at mindske dette?
 • OG – er du klar til en spændende rejse, som vil udvikle dig personligt og professionelt?

Med en uddannelse til Stresscoach, kan du forebygge stress i virksomheder samt hjælpe stressramte fra at være langtidssyg til langtidsfrisk.

Stress er et meget omkostningskrævende sygdomsområde for samfundet. Dårligt arbejdsmiljø koster hvert år samfundet over 60 mia. kroner i bl.a. sygedagpenge og tabt arbejdsfortjeneste.

I en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft og det er svært at rekruttere kvalificerede medarbejdere, er det essentielt at undgå stress og sygemeldinger i virksomheden. Det er også utroligt dyrt at have en sygemeldt medarbejder. Stressede medarbejdere er tilmed mindre effektive og laver flere fejl.

En stressramt, som ikke får den korrekte hjælp og opbakning, er sygemeldt i længere tid og har 50 % risiko for at blive syg af stress igen.

Kommer den stressramte medarbejder ikke tilbage til virksomheden igen, skal virksomheden bruge tid på at rekruttere en ny medarbejder og lære vedkommende op – hvilket også er ret dyrt.

Der er derfor brug for kvalificerede stresscoach til at oplyse om og forebygge stress, så de store omkostninger – både økonomisk og menneskeligt kan undgås.

Ud fra vores mangeårige erfaring med forebyggelse og håndtering af stress, har vi sammensat denne unikke uddannelse, som giver dig viden og redskaber til at spotte, vejlede og være sparringspartner i håndtering og forebyggelse af stress for den enkelte og arbejdspladsen.

Indhold på stresscoach uddannelsen:

Stresscoach uddannelsen henvender sig til:

Udtalelser fra LinkedIn

De 5 moduler på Stresscoach uddannelsen:

Modul 1:

Grundig viden om og indsigt i stress

Varighed: 2 dage.

På første modul vil du tilegne dig grundig viden om og indsigt i stress.
Vi taler om årsager til og symptomer på stress.

Vi arbejder med hvordan stress kan konstateres individuelt og i grupper og med hvordan man forebygger stress.

Lær stresstesten, livsforandringstesten og stressdiagnoseværktøjet at kende.

Modul 3:

De 7 stresscoachingssessioner og den professionelle samtale

Varighed: 2 dage.

På modul 3 starter vi på de 7 transformerende sessioner, som får din klient ud af stressen. Vi træner den professionelle samtale og taler om grænser som samtalepartner, etik, fortrolighed, empati m.v.

Modulet indeholder vigtige værktøjer til ændring af det uhensigtsmæssige og stressende både for individer og for grupper i virksomheden.

Modul 2:

Adfærd, kommunikation og dig som stresscoach

Varighed: 2 dage.

På Modul 2 arbejder vi med adfærd, forståelse af dig selv og din klient samt dig som stresscoach. Ved hjælp af Jungs 4 overordnede persontypologier giver vi et nemt værktøj til at kunne identificere præferenceadfærd og kommunikationsform.

Vi drøfter om nogen persontyper har lettere ved at blive stressede end andre og hvad der stresser de forskellige persontyper. Du vil blive i stand til at genkende din klients persontype og kunne tilpasse din kommunikation.

Du vil blive klogere på dig selv samt få lette værktøjer til at bevare din energi og få mere overskud både til dig selv og din klient.

Modul 4:

De 7 stresscoachingssessioner fortsat, Stresspolitk og retur til arbejdet

Varighed: 2 dage.

På modul 4 arbejder vi fortsat med de gennemprøvede værktøjer til at komme ud af stressen.

Modulet omhandler også forståelse for organisationen, lederens, afdelingens og ikke mindst stresscoachens rolle.

Fokus på virksomhedens stresspolitik, implementering og individuel handlingsplan.

Modul 5:

Erfaringsudveksling, vaner og overbevisninger samt eksamen

Varighed: 2 dage.

Modul 5 indledes med erfaringsudveksling og læring af de sessioner, som du og dine medkursister har haft med jeres træningspersoner. Du lærer, hvordan du kan hjælpe stressramte med at ændre uhensigtsmæssige vaner og begrænsende overbevisninger, som bremser for at din klient kan blive stressen kvit.

Uddannelsen afsluttes med skriftlig og mundtlig eksamen, uddannelsesbeviser, fejring af din nye titel som Certificeret Stresscoach samt evaluering af forløbet.

Stresscoach uddannelse

Tidligere kursister udtaler:

Ingen tørre teorier og kedelig udenadslære

Frygt ikke, at der på denne Stresscoach uddannelse er tale om tørre teorier og kedelig udenadslære.
Alle 10 dage er tilrettelagt sådan, at du trin for trin bliver sat ind i:

 • Hvad stress er
 • Hvad der virker
 • Hvordan du skal gøre

Det hele foregår helt lavpraktisk med masser af praktiske eksempler.
OG du får rig lejlighed til at afprøve det indlærte, for der er masser af øvelser undervejs og erfaringsudveksling med de andre på holdet.

Efter 3 modul skal du have prøvepersoner til stresscoaching.
Stresscoach uddannelsen afsluttes med en mundtlig individuel evaluering samt skriftlig eksamen og herefter kan du skrive din nye titel som Stresscoach på dit CV.

Du skal ikke have nogle specifikke kompetencer for at deltage – for vi lærer dig det hele, men det er selvfølgelig en fordel, at du interesserer dig for og er god til mennesker.

Praktiske oplysninger

Sæt kryds i kalenderen:

Hold i 2024:

Forår:
Modul 1: 23. – 24. april 2024
Modul 2: 14. – 15. maj 2024
Modul 3: 11. – 12. juni 2024
Modul 4: 13. – 14. august 2024
Modul 5: 22. – 23. oktober 2024

Efterår:
Modul 1: 05. – 06. november 2024
Modul 2: 10. – 11. december 2024
Modul 3: 07. – 08. januar 2025
Modul 4:  04. – 05. marts 2025
Modul 5: 13. – 14. maj 2025

Undervisningen er alle dage kl. 09.00 – 15.00

Stresscoach uddannelsen afholdes hos:
StressAkademiet
Videnpark Trekantområdet

Vesterballevej 5, 7000 Fredericia

 • Gratis parkering lige udenfor.
 • Få minutters kørsel fra motorvejsafkørsel 59 ved Lillebæltsbroen.

Din underviser på Stresscoach uddannelsen er:

Birgitte Rosenlund, som har indgående viden om og årelang erfaring med forebyggelse og håndtering af stress både for individet, for gruppen og i virksomheden.

Birgitte har lang undervisningserfaring og er certificeret Stresscoach og har tusindvis af stresscoachingssessioner bag sig.
Hun har rådgivet og undervist hundreder af virksomheder i forebyggelse og håndtering af stress. Herudover er hun reg. psykoterapeut, har en Master i NLP, er uddannet i værktøjer indenfor medarbejder- og lederudvikling samt certificeret i flere personprofilanalyse værktøjer.

Hvad koster Stresscoach uddannelsen?

Din investering i denne intensive og med-det-samme-brugbare uddannelse er:

Kr. 19.900 ex moms

Prisen inkluderer alle materialer, to bestseller bøger fra Hans-Henrik Nielsen, kaffe/te/vand samt frugt og eftermiddagssnack.

Det eneste du skal medbringe er din egen frokost – så kan du nemlig få lige nøjagtigt det, du bedst kan lide – eller du kan bestille en sandwich, salat eller smørrebrød ved tilmeldingen. Har du brug for en overnatning hjælper vi også gerne med det.

Online uddannelsen:
18.900 ex moms.

Prisen inkluderer materialer, som tilsendes pr. mail ved hvert modul.
Ønsker man tilsendt mappe, materialer og bøger er prisen kr. 19.500 + moms (tillæg for forsendelse til udlandet). De to bøger kan høres som lydbøger på bl.a. Mofibo.

Prisen svarer nogenlunde til hvad én stressramt medarbejders sygemelding koster i 2-4 uger.
Så kan du ved din nye viden og indsigt bare spotte én medarbejder i tide og dermed forebygge en sygemelding, så er hele uddannelsen tjent ind her.
For slet ikke at tale om, den indsats du kan lave i forhold til at forbedre arbejdsmiljøet og dermed mindske frustrationer, fejl og andet tidsspilde.

De første pladser er allerede reserverede. Og vi kører med små hold for optimalt udbytte og god sparring.

SÅ vil du gerne være en kvalificeret og kompetent sparringspartner både for den stressramte, for din virksomhed og for dens ledere, så skal du sikre dig én af de attraktive pladser her på Stresscoach uddannelsen.

Er uddannelsen noget for dig?

Book en gratis afklarende samtale.

Samtalen er uforpligtende og har til formål at afklare,
om uddannelsen er den rette for dig.

Spar penge på Stresscoach Uddannelsen

Få tilskud til Stresscoach Uddannelsen via en Kompetencefond

Der er mulighed for at søge tilskud eller få hele Stresscoach Uddannelsen betalt via en kompetencefond, hvis du enten er offentligt ansat (Den kommunale eller statslige kompetencefond) eller er ansat i en virksomhed, som er medlem af en arbejdsgiverorganisation (f.eks. DA, DI m.fl.) eller har overenskomst med en fagforening (f.eks. HK, FOA m.fl.). Disse indbetaler nemlig til en kompetencefond og derfor kan du søge fonden om tilskud til din uddannelse.

Check med din arbejdsgiver, leder eller HR i din virksomhed eller spørg din fagforening om mulighederne. Du skal søge i god tid inden uddannelses start, men det er nemt at søge og mange af vores kursister får betalt en stor del af deres uddannelse via en kompetencefond. Se evt. mere her: https://www.kompetencefonde.dk/refusion/soegrefusion

Spar imellem 40 – 50 % af prisen på Stresscoach Uddannelsen med Bruttolønsordningen

En anden mulighed er at spørge din arbejdsgiver, om du kan få betalt Stresscoach Uddannelsen via en bruttolønsordning. Det fungerer sådan, at virksomheden i første omgang betaler uddannelsen og derefter trækker et beløb hver måned fra din løn. Du sparer momsen, da virksomheden kan fratrække denne, samt at du kommer til at betale uddannelsen af din løn før skat. Du kan se mere om ordningen her: https://skat.dk/data.aspx?oid=2234835