Stress i tal

Stress i tal

Når vi holder foredrag eller underviser, indleder vi ofte med at stille dette spørgsmål: ”Hvem kender én, som er gået ned med stress?” Alle i forsamlingen rækker hånden op, for vi kender alle sammen én, som er gået ned med stress. Det er vores egen lille statistik, men hvor mange danskere er egentlig stressede?

Tankevækkende tal om stress og udgifter for samfundet:

Da stress ikke er en diagnose i lægelig forstand og ikke har et såkaldt ICD-nummer i diagnosesystemet, findes der ikke helt konkrete tal på hvor mange danskere, der er stressede.

En opgørelse fra 2018 fra FTF, hovedorganisationen for 450.000 offentlige og private ansatte, angiver at 17.000 er sygemeldte hver dag p.g.af dårligt psykisk arbejdsmiljø. Stressforeningen angiver på deres hjemmeside, at tallet er 35.000. Dette er jo ikke ensbetydende med, at de sygemeldte er stressramte, men kan give en indikation af problemets omfang.

Her lidt flere tal om stress:

  • 500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet.
  • 430.000 danskere oplever dagligt symptomer på alvorlig stress.
  • 30.000 Hospitalsindlæggelser.
  • 500.000 kontakter til egen læge.
  • 1400 danskere dør hvert år af stress – knap 4 om dagen.
  • 14 mia. kr. koster stress Danmark om året i form af sygefravær, tidlig død og udgifter til sundhedsvæsnet.
  • Ubehandlet stress udløser over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser.
  • Dårligt arbejdsmiljø koster hvert år samfundet over 60 mia. kroner i bl.a. sygedagpenge og tabt arbejdsfortjeneste.

Kilder: Stressforeningen, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Statens Institut for Folkesundhed, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Udviklingen af stress i Danmark

Flg. tabel viser udviklingen af stress i Danmark siden 2010.
Andel af den danske befolkning, som føler sig stresset i dagligdagen angivet i procent.

Stress i tal
Som man kan uddrage af statistikken, er stress desværre et stigende folkesundhedsproblem.

Stress fordelt efter alder og køn

Stress i tal
Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil, Sundhedsstyrelsen 2021.

Kan der gøre noget? JA HELDIGVIS

Vi klæder virksomheden på med viden om stress og forebyggelse samt giver værktøjer til at opdage stress i tide hos medarbejderne.

Book et uforpligtende møde om forebyggelse af stres i din virksomhed Det kan ske på telefon 61 60 28 29 eller via kontaktformularen nederst på siden.

En anden mulighed er at uddanne interne StressCoaches – se mere her >>
Eller uddanne interne StressSpottere – se mere her >>