Hvad koster stress?

Hvad koster stress?

Har du regnet på, hvad stress koster din virksomhed?

Brug vores beregner og få et estimat over de omkostninger, som er forbundet med en stress-relateret sygemelding.

Vil du hellere forbygge og dermed undgå økonomiske og personlige omkostninger, så lad StressAkademiet rådgive dig og din virksomhed.
Vi har erfaring med at hjælpe både store og mindre virksomheder. Se vore referencer nederst på siden.

Månedsløn inkl. pension
Antal fraværsuger*
Samlet udgift
 kroner
Sygedagpengerefusion:
 kroner
Lønudgift modregnet refusion:
 kroner

Beregneren er oprettet for at give dig et estimat over, hvilke økonomiske omkostninger du og din virksomhed risikerer ved en stress-relateret sygemelding.

Sådan gør du:
– Vælg månedsløn på listen
– Vælg antal uger medarbejderen er fraværende.

Du får nu et resultat med og uden sygedagpengerefusion.

Refusionen kan normalt ikke gives de første 4 uger.
Refusionen er pr. januar 2021 = 120,54 pr. time.

Bemærk at beregneren ikke tager hensyn til eventuelle ændrede refusionssatser efter 22. uge.

Beregneren tager udgangspunkt i en fuldtidsstilling.

Andre direkte omkostninger:

  • Stresscoaching eller psykologhjælp.
  • Vikarer.
  • Overarbejde hos kollegaer

Kommer den stressramte ikke tilbage på job, er der udgifter til rekruttering og oplæring af ny medarbejder.
Iflg. chefpsykolog Kurt Kørner fra DannFoss koster det ca. 500.000 kr. at erstatte en medarbejder med akademisk uddannelse og ca. 300.000 kr. at erstatte en medarbejder uden akademisk uddannelse.

Indirekte omkostninger:

  • Stressede medarbejdere er mindre produktive.
  • Pressede medarbejdere har mindre overblik og laver flere fejl, hvilket kan påvirke både kollegaer, kunder og bundlinje.
  • En stresset hjerne lukker af for nytænkning, kreativitet og vidensdeling. Det betyder, at der er idéer, som man ikke får f.eks. til at være mere effektiv eller til produktudvikling.
  • Når man er stresset, arbejder man på kun på de ting, som haster og er vigtige. Man får ikke langtidsplanlagt og fremtidssikret.
  • Kollegaer til en sygemeldt bliver mere pressede og skal håndtere en svær situation.
  • Ekstra ledelsestid til at hjælpe både den stressramte medarbejder og kollegaer.

Og meget meget mere.

Kan der gøres noget?

JA HELDIGVIS!
Ved at klæde ledere og medarbejdere på med viden og redskaber, kan stress forebygges og medfølgende problemer og omkostninger undgås.
Få en uforpligtende samtale med StressAkademiet om et rådgivende forløb, eller send nøglemedarbejdere på enten StressSpotter- eller StressCoach Uddannelsen.

.