Privatlivspolitik for StressAkademiet

Privatlivspolitik for StressAkademiet

I vores Privatlivspolitik for StressAkademiet finder du hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi som dataansvarlig virksomhed bruger dem til.

1. Generelt

1.1. Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige personlige oplysninger, du giver os og/eller som vi indsamler om dig, når du er kunde hos StressAkademiett, eller når du besøger vores website www.stressakademiet.dk.

2. Dataansvarlig

2.1. Dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger er:

StressAkademiet
Vesterballevej 5,
DK-7000  Fredericia
CVR nr. 32171567

2.2. Når vi behandler personlige oplysninger, overholder vi EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) samt de danske persondataretlige regler, som måtte være gældende efter 25. maj 2018.

2.3. Har du spørgsmål til vores privatlivspolitik, eller måden vi behandler dine personlige oplysninger, som er registreret hos StressAkademiet, kan du rette henvendelse til Birgitte Rosenlund på birgitte@stressakademiet.dk eller telefon +45 6160 2829.

2.4. Ønsker du indsigt i dine personlige oplysninger eller mener du, at der er registreret forkerte data – eller har du andre indsigelser, kan du ligeledes rette henvendelse til StressAkademiet. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven.

3. Website og cookies

3.1. Når du besøger websitet www.stressakademiet.dk, benytter vi Google Analytics- og Google Search Console cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Cookies hjælper os med at se, hvor mange der besøger websitet (trafikmåling), samt hvordan vores brugere interagerer på websitet. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som kan forbinde brugeradfærd med bestemte personer.

3.2 Som nævnt i pkt. 3.1. benytter vi Google Analytics-cookies for at give os indsigt i, hvordan de besøgende benytter vores website. Vi deler ikke disse data med nogen, og den viden vi får, bruges udelukkende til at forbedre websitet og brugeroplevelsen for dig som besøgende. Du kan læse mere om Google Analytics-cookies her.

3.3. Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager. Du kan specifikt fravælge cookies fra Google Analytics her (Det anbefales ikke).

3.4. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Ønsker du at slette eller blokerer cookies, kan du se en vejledning her. Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete

4. Indsamling af personlige oplysninger

4.1. Er du kunde eller kontakter du os fra websitet, www.stressakademiet.dk, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger om dig, herunder: navn, titel, adresse, postnummer, by, land, mobilnummer og email-adresse samt faktureringsoplysninger som firmanavn, CVR nr., EAN nr. m.v.

4.2 I forbindelse med stressvejlednings sessioner indhenter og opbevarer vi flg. personlige data:

 • Fornavn og efternavn
 • Adresse og by
 • Mailadresse
 • Mobilnummer
 • Oplysninger om antal sessioner samt dato for sessioner
 • Relevante helbredsoplysninger ifm. stress
 • Oplysninger af social og personlig karakter

Vi fører journal med oplysninger, som har relevans i forhold til at udføre et kompetent og fyldestgørende stressvejlednings forløb.

I forbindelse med coaching, karriererådgivning, sessioner med tilbagemelding på personprofil f.eks. ifm. teambuilding, medarbejder- og lederudvikling samt øvrige sessioner indhenter og opbevarer vi udover de ovennævnte informationer også:

 • Oplysninger fra udfyldt Personprofil
 • Ansøgning og CV

Vi opbevarer både elektroniske og papirmæssige oplysninger under sikrede aflåste forhold og kun så længe der er nødvendigt for forløbet og i henhold til lovgivningsmæssige krav fra Told og Skat.

Dine data og øvrige oplysninger vil aldrig på nogen som helst måde blive videregivet til 3. part med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil og aldrig uden dit skriftlige samtykke. Du kan ved henvendelse til StressAkademietr til enhver tid få dine data ændret, slettet eller udleveret.

Personoplysninger slettes løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter formålet er afsluttet.

4.3. Vi indsamler ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig.


5. Behandling af personlige oplysninger

5.1. Vi behandler kun personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt, f.eks. når man bliver oprettet som kunde. Det kan f.eks. være nødvendigt for, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til aftaler og tilknyttede ydelser. Det kan også være for at leve op til de forpligtelser, vi har som dansk virksomhed, hvor vi er omfattet af dansk lovgivning.

5.2. Personlige oplysninger skal forstås som defineret i persondatalovgivningen.

5.3. Vi misbruger ikke dine personoplysninger. Vi videregiver desuden ikke dine personlige oplysninger uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen.

5.4. Er du kunde anvender vi dine personlige oplysninger til at:

 • Fremsende tilbud, ordrebekræftelse, faktura, aftale om ydelser, adgangskoder til udfyldelse af personprofil m.m. til dig
 • Udføre og levere vores aftalte ydelser og services
 • Håndtere administration af kundeforholdet til dig
 • Fremsende nyhedsbrev såfremt du har tilmeld dig dette. Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev via hjemmesiden. Ved tilmelding accepterer du, at vi må sende dig vores nyhedsbreve ud via MailChimp/Mailmunch. Du kan til enhver tid afmelde dig vores nyhedsbrev og dermed tilbagekalde din accept. Dette gøres nemmest ved at bruge linket nederst i et af vores nyhedsbreve.

6 Deling af dine personoplysninger

6.1. Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med udførelsen af din ordre f.eks. personprofiler, trivselsmålinger m.v.

6.1.2. Vi deler dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtet til, f.eks. som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som SKAT.

7. Deling af oplysninger med modtagere uden for EU/EØS

7.1 Som dataansvarlig deler vi ikke personlige oplysninger med modtager uden for EU/EØS.

8. Beskyttelse af personoplysninger

8.1. Ifølge persondataloven opbevarer vi dine personlige oplysninger sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter under hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en (begrænset) risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

8.2. Personoplysninger slettes løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter formålet er afsluttet.

8.3. I det omfang der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har samtidig mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.