Stressspotteruddannelsen

StresSpotteruddannelsen

Lær hvordan du opdager stress i tide

Undgå flere tilfælde af stress i din virksomhed med denne 2 dages praktisk anvendelige uddannelse, som giver nøglepersoner i din virksomhed viden og redskaber til at opdage stress i tide og tage hånd om det med det samme.

Uddannelsen henvender sig til dig, som er leder, mellemleder, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant, HR medarbejder og andre nøglepersoner, som har ansvar for det psykiske arbejdsmiljø.

 • Har du oplevet stressede medarbejdere i din virksomhed, og har du brug for viden om, hvordan du skal håndtere det?
 • Vil du gerne være i stand til at spotte stress i tide, så du kan undgå en sygemelding?
 • Oplever du at stress er et stigende problem, og vil du gerne være skarp på, hvordan det kan forebygges?
 • Vil du gerne vide, hvad der skal til for at medarbejdere i en virksomhed trives og føler arbejdsglæde?
 • Tænker du på hvor omkostningsfuldt stress er både for din virksomhed, for samfundet og på det menneskelige plan, og vil du gerne være med til at gøre en forskel for at mindske dette?
 • Drømmer du om at klæde andre på i din virksomhed med værktøjer til at forebygge stress?

Har du regnet på, hvad stress koster din virksomhed?

Èn af vore kunder havde i sidste regnskabsår 6 sygemeldte stressramte. HR chefen regnede på, at det fratrukket refusion fra det offentlige, havde kostet dem rundt regnet 400.000. Læs mere her og se udregningen >>

Af andre direkte omkostninger ved en stress sygemelding kan der nævnes psykologhjælp eller stresscoaching, vikarer, overarbejde hos kollegaer og kommer den stressramte ikke tilbage på jobbet igen, kommer der udgifter til rekruttering og oplæring af ny medarbejder.

Hertil kommer alle de indirekte omkostninger som f.eks. at stressede medarbejdere er meget mindre effektive og laver flere fejl. Stresset adfærd kan ”smitte” hele teamet og få spoleret nye idéer, langtidsplanlægning, arbejdsglæden og meget mere.

En stressramt, som ikke får den korrekte hjælp og opbakning er sygemeldt i længere tid og har 50 % risiko for at blive syg af stress igen.

Du får …

 1. Den grundlæggende (og for mange øjenåbnende) forståelse for, hvad stress egentlig i sin oprindelse er beregnet til ( jo, der findes positivt stress !)

 2. Unikke værktøjer til at opdage stress i tide individuelt og i teamet

 3. Viden om hvordan man kan forebygge stress.

 4. Indsigt i hvad årsagen er til at nogen i et team bliver sygemeldte med stress og andre ikke gør, selvom de er udsat for den samme arbejdsmængde og forhold.

 5. Den komplette formel på hvordan du og dine medarbejdere bliver langtidsfriske.

 6. Basisopskriften på at kontakte en medarbejder eller kollega for at tage stress i opløbet.

 7. Kompetence til at kunne rådgive andre i din virksomhed om stress.

2 spændende og lærerige dage fra kl. 09 – 16, som klæder dig på til at forebygge og opdage stress i tide og dermed spare penge, tid, frustrationer og meget mere.

Indhold af uddannelsen:

Modul 1:

Grundig viden om og indsigt i stress

På første modul vil du tilegne dig grundig viden om og indsigt i stress. Vi taler om symptomer på stress og hvordan man kan konstatere stress. Vi kigger på årsager til stress både privat og arbejdsmæssigt og du får nogle spændende værktøjer til at forstå, hvorfor nogle bliver stressramte og andre ikke gør, selvom de er udsat for de samme vilkår i virksomheden. Lær stresstesten, livsforandringstesten og stressanalyseværktøjet at kende.

Modul 2:

Forebyggelse og håndtering af stress

På Modul 2 arbejder vi med, hvordan vi kan forebygge stress både i virksomheden og individuelt og du lærer hvad det er, som gør medarbejdere robuste og langtidsfriske. Du får enkle værktøjer og metoder til at kontakte en stressramt og til at håndtere den vanskelige samtale. Vi kigger på om stress kan ”smitte” i teamet og du får et problemløsnings værktøj, som du kan lære dine medarbejdere. Du får opskriften på, hvordan man hjælper en stressramt tilbage på jobbet igen efter sygemelding og indsigt hvordan lederen og teamet skal forholde sig i den forbindelse.

Se frem til 2 tempofyldte dage, hvor du trin for trin bliver sat ind i:

 • Hvad stress er
 • Hvad der virker
 • Hvordan du skal gøre

 – helt lavpraktisk –

OG du får rig lejlighed til at afprøve det indlærte, for der er masser af øvelser undervejs og vi deler ud af vores mangeårige erfaring med masser af eksempler fra andre virksomheder.

Du skal ikke have nogle specifikke kompetencer for at deltage – for vi lærer dig det hele.

På StressSpotteren vil du med garanti opleve:

 • En perlerække af aha-oplevelser
 • Nye indsigter om dig selv og dine medmennesker
 • En topmotiveret og engageret underviser

Du vil også få:

 • En uddannelse for livet, som du vil komme til at bruge igen og igen – én af vores tidligere kursister fortæller os, at det er den uddannelse af alle hendes uddannelser, som hun bruger mest i dagligdagen.
 • Overskueligt og let undervisningsmateriale
 • Hans-Henrik Nielsens velskrevne og højt roste bog: ”Stress – dræber eller drivkraft

Når du har afsluttet uddannelsen har du:

 • En gennemprøvet og virkningsfuld metode til at spotte stress i tide, som du kan bruge med det samme
 • Opskriften på, hvordan du håndterer en medarbejder, som er stressramt
 • Den enkle formel på, hvordan man bliver langtidsfrisk

Og så kan du:

 • Forebygge stress og dermed mindske sygefravær i din virksomhed
 • Være en kvalificeret sparringspartner for din virksomheds ledelse generelt samt ved forandringsprocesser og sygefraværssamtaler
 • Skabe forståelse og omsorg for den enkelte i stressede situationer

En kunde udtaler:

Telenor indgik en aftale med Stressakademiet omkring et stressspotter forløb for ledere og arbejdsmiljørepræsentanter. Forløbet blev etableret, da vi kunne se et behov for at skabe et fælles sprogligt fundament og forståelse for stress og stressforebyggelse. Telenor har de sidste 1½ år været i en transformationsproces, og mængden af forandringer har været og vil fortsæt være meget stor. Behovet for at have et korps af ledere, HR medarbejdere og arbejdsmiljørepræsentanter, der er uddannede til at forebygge stress og være i stand til at kunne spotte stresssymptomer er stort.

Udvalgte ledere og arbejdsmiljørepræsentanter fik et 2 dages forløb og kravet til forløbet var, at det skulle være værktøjsbaseret og nemt at anvende umiddelbart efterfølgende. Nogle af elementerne, som var vigtige for os at forløbet indeholdt var:

 • Hvad er stress – vi har brug for et fælles sprog
 • Stressdiagnosen – vi skal kunne identificere stressen før den bliver alvorlig
 • Hvordan skaber vi robuste teams og medarbejdere
 • Hvordan forebygger vi stress

Evalueringen af forløbet har været rigtig positive, og tilbagemeldingen har været at værktøjerne er meget konkrete og anvendelige i dagligdagen. Vi har fået adgang til en række konkrete værktøjer som vi har gjort tilgængelige for lederne på intranettet, således man altid som leder kan finde hjælp til både forebyggelse samt håndtering af medarbejdere, der er blevet ramt, og som skal have hjælp til behandling og tilbagevenden til jobbet igen.

Rikke Nickie Mortensen, Director, HR BP,People & Communication

Telenor Danmark

Praktiske oplysninger

Sæt kryds i kalenderen:

Hold 0824 – Åben for tilmelding
Dag 1: 20. august
Dag 2: 28. august

Undervisningen er begge dage kl. 09.00 – 16.00

Udannelsen afholdes hos:
Videnpark Trekantområdet
Vesterballevej 5, 7000 Fredericia

 • Gratis parkering lige udenfor.
 • Få minutters kørsel fra motorvejsafkørsel 59 ved Lillebæltsbroen.

Hvad koster StressSpotteruddannelsen?

Din investering i denne intensive og med-det-samme-brugbare uddannelse – inklusive alle materialer, kaffe/te/vand samt frugt, frokost og eftermiddagssnack er: 

kr. 5.700 ex. moms.

Kan du ved din nye viden og indsigt bare spotte én medarbejder i tide og dermed forebygge en sygemelding, så er dit kursusgebyr tjent lynhurtigt ind. For slet ikke at tale om den indsats, du kan lave i forhold til at forbedre arbejdsmiljøet og dermed mindske frustrationer, fejl og andet tidspilde.

Vi kører med små hold for optimalt udbytte og god sparring, og der er rift om pladserne, så bestil din plads her med det samme.

Tilmelding:

Kontakt os for spørgsmål og tilmelding via formularen eller på telefon: 6160 2829

Din underviser på StresSpotteruddannelsen er:

Birgitte Rosenlund, som har indgående viden om og årelang erfaring med forebyggelse og håndtering af stress både for individet, for gruppen og i virksomheden. 

Birgitte har lang undervisningserfaring og er certificeret Stresscoach. Hun har tusindvis af stresscoachingsessioner bag sig og har rådgivet og undervist hundreder af virksomheder i forebyggelse og håndtering af stress.
Herudover er hun reg. psykoterapeut, har en Master i NLP, er uddannet i værktøjer indenfor medarbejder- og lederudvikling samt certificeret i flere personprofilanalyse værktøjer.