fbpx

Sorte huller og stress – har de noget til fælles?

Ude i verdensrummet eksisterer et fænomen, som astronomerne kalder ‘sorte huller’. Et sort hul er en speciel konstruktion, der er så tung og tiltrækkende, at ikke engang lys kan forlade området (deraf navnet: ‘sort hul’).
Der er selvfølgelig et problem omkring de sorte huller. For idet intet lys kan forlade dem, kan man heller ikke observere dem fra astronomernes observatorier. Hvad gør man så?
Astronomerne er i dag så gode til at forstå årsager og sammenhænge i universet, at de kan regne sig frem til eksistensen af de sorte huller ved at observere hullernes omgivelser. Når der findes så massive områder, vil det helt ufravigeligt påvirke alle de andre himmellegemer, som befinder sig i nærheden, og dermed kan man regne sig frem deres eksistens.

Men hvad har alt dette rumsnak nu med stress at gøre?

Sorte huller og stress har nogle ting til fælles:
1. Begge fænomener kan være virkelig svære at få øje på.
2. Når stress/sorte huller opstår, kan det som regel måles på omgivelserne
De fleste virksomheder i dag vil gerne gøre noget for at undgå stress. Det skyldes at stress ofte medfører en hel del synlige og usynlige omkostninger. Men hvordan måler man nu stress i en virksomhed? Stress er et meget diffust begreb, og derfor er det, ligesom sorte huller, næsten umuligt at observere direkte.

Det jeg som regel anbefaler, er at man kigger på de mulige stressårsager og stresssymptomer. Hvis der er nok årsager og symptomer til stede, så må vi også gå ud fra, at stressen eksisterer.

Når vi afvikler en stor trivselsanalyse i en virksomhed, så måler vi på forskellige faktorer, som alle er enten mulige årsager til eller symptomer på stress. Dette gør jeg uden at nævne ordet stress én eneste gang. Når testen er overstået står jeg med en stor mængde data, som kan analyseres.

Hvis jeg f.eks. kan se, at medarbejderne føler stor mangel på indflydelse, dårligt lederskab, en meget lille grad af frihed i arbejdet, dårligt informationsniveau osv., så kan jeg konkludere, at der er mange stressårsager til stede. Hvis jeg så i samme analyse kan se, at der er mange stresssymptomer som f.eks.: fysiske og psykiske stresssymptomer hos de enkelte personer, lavt arbejdsengagement, stor utryghed osv., så stykker vi et samlet puslespil sammen, som antyder et vist niveau af stress.

En af grundende til at mange virksomheder mislykkes i deres stressarbejde er, at de prøver at arbejde direkte med deres ‘sorte huller’. Men eftersom det er så svært at få disse områder beskrevet, så opgiver man på halvvejen og ender med mere frustrerede og stressede medarbejdere.

Mit råd til de arbejdspladser, der gerne vil videre i arbejdet med stress er, at man skal stoppe med at prøve at få øje på alle de sorte huller og derimod prøve at mindske stressårsagerne og håndtere symptomerne.

Dette giver bedre resultater, gladere medarbejdere og i sidste ende langt mindre stress.

Med venlig hilsen

Hans-Henrik Nielsen

Du er meget velkommen til at dele artiklen

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på Linkdin
Del via mail
Reducer stress nu!

Tak for dit besøg på vores hjemmeside.
Det er et af de første skridt på vejen til at løse de udfordringer med stress, du møder i dit liv – uanset om det er hos dig selv eller andre.

Skriv dig til op til vores nyhedsbrev, så sørger vi for, at du løbende får ny inspiration til at håndtere stress effektivt og omsorgsfuldt.