Lær alt om stress på denne spændende og unikke uddannelse

Uddannelse til stressvejleder

 • Kunne du tænke dig at blive ekspert indenfor stress?

 • Støder du i dit daglige arbejde på stressede mennesker og har du brug for viden om, hvordan du skal håndtere det?

 • Vil du gerne være i stand til at spotte stress i tide, så du kan undgå en sygemelding?

 • Oplever du at stress er et stigende problem, og vil du gerne være skarp på, hvordan det kan forebygges?

 • Tænker du på hvor omkostningsfuldt stress er på det menneskelige plan, for virksomheder og samfundet og vil du gerne være med til at gøre en forskel for at mindske dette?

 • Vil du gerne vide, hvad der skal til for at medarbejdere i en virksomhed trives og føler arbejdsglæde?

 • Drømmer du om at arbejde professionelt med stress f.eks. holde foredrag og undervise?

 • Ønsker du at lære, hvordan man laver og implementerer en stresspolitik i en virksomhed?

 • OG – er du klar til en spændende rejse, som vil udvikle dig personligt og professionelt?

WHO vurderer, at stress og depression i 2020 vil udgøre et af de mest omkostnings-krævende sygdomsområder for samfundet.

Vi er desværre godt på vej til at kunne opfylde denne profeti. Fra vores samarbejde med mange virksomheder ved vi, at det er dyrt at have en sygemeldt medarbejder. Stressede medarbejdere er også mindre effektive og laver flere fejl. En stressramt, som ikke får den korrekte hjælp og opbakning er sygemeldt i længere tid og har 50 % risiko for at blive syg af stress igen. Kommer den stressramte medarbejder ikke tilbage til virksomheden igen, skal virksomheden bruge tid på at rekruttere en ny medarbejder og lære vedkommende op – hvilket er ret dyrt.

 

Der er derfor brug for en indsats nu for at oplyse om og forebygge stress og således vil der blive en stor efterspørgsel på kvalificerede stressvejledere. 

Ud fra vores mangeårige erfaring med forebyggelse og håndtering af stress, har vi sammensat denne unikke uddannelse, som giver dig viden og redskaber til at spotte, vejlede og være sparringspartner i håndtering og forebyggelse af stress for den enkelte og arbejdspladsen.

Du får …

 1. Den grundlæggende (og for mange øjenåbnende) forståelse for, hvad stress egentlig i sin oprindelse er beregnet til ( jo, der findes positivt stress !)

 2. Unikke værktøjer til at opdage stress i tide individuelt og i teamet

 3. Viden om hvordan man kan forebygge stress

 4. Indsigt i hvad årsagen er til at nogen i et team bliver sygemeldte med stress og andre ikke gør, selvom de er udsat for den samme arbejdsmængde og forhold

 5. Den komplette formel på at få stressramte ud af stressen og blive sig selv igen (og komme frisk på arbejde igen)

 6. Basisopskriften på at lave og implementere en stresspolitik i din eller andres virksomhed

 7. Kompetence til at være en virkelig dygtig stressvejleder både som et aktiv for den stressede og for din virksomhed.

Uddannelsen henvender sig til

Dig, der er konsulent, coach, rådgiver, underviser, terapeut eller arbejder i et erhverv, hvor du rådgiver mennesker, og som har brug effektive og gennemprøvede værktøjer ift. stress.

Dig, som sidder i en HR afdeling, er leder, mellemleder, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant og som er ansvarlig for det psykiske arbejdsmiljø

Dig, som gerne vil arbejde professionelt med stress og som ønsker et solidt og bredt grundlag for det.

10 spændende og lærerige dage fordelt på 5 moduler á 2 dage, som giver dig unikke kompetencer og gør dig til specialist i stress.

Indhold af uddannelsen

MODUL 1 - 2 dage – Grundig viden om og indsigt i stress
På første modul vil du tilegne dig grundig viden om og indsigt i stress. Vi taler om årsager til og symptomer på stress. Vi arbejder med hvordan stress kan konstateres individuelt og i grupper og med hvordan man forebygger stress. Lær stresstesten, livsforandringstesten og stressdiagnoseværktøjet at kende.
MODUL 2 - 2 dage – Adfærd, kommunikation og dig som stressvejleder
På Modul 2 arbejder vi med adfærd, forståelse af dig selv og din klient samt dig som stressvejleder. Ved hjælp af Jungs 4 overordnede persontypologier giver vi et nemt værktøj til at kunne identificere præferenceadfærd og kommunikationsform. Vi drøfter om nogen persontyper har lettere ved at blive stressede end andre og hvad der stresser de forskellige persontyper. Du vil blive i stand til at genkende din klients persontype og kunne tilpasse din kommunikation. Du vil blive klogere på dig selv samt få lette værktøjer til at bevare din energi og få mere overskud både til dig selv og din klient.
MODUL 4 - 2 dage – De 7 stressvejledningssessioner fortsat, Stresspolitk og retur til arbejdet
På modul 4 arbejder vi fortsat med de gennemprøvede værktøjer til at komme ud af stressen. Modulet omhandler også forståelse for organisationen, lederens, afdelingens og ikke mindst stressvejlederens rolle. Fokus på virksomhedens stresspolitik, implementering og individuel handlingsplan.
MODUL 3 - 2 dage - De 7 stressvejledningssessioner og den professionelle samtale
På modul 3 starter vi på de 7 transformerende sessioner, som får din klient ud af stressen. Vi træner den professionelle samtale og taler om grænser som samtalepartner, etik, fortrolighed, empati m.v.. Modulet indeholder vigtige værktøjer til ændring af det uhensigtsmæssige og stressende både for individer og for grupper i virksomheden.
MODUL 5 - 2 dage – Samtaletræning, at blive vaner kvit, opsamling, eksamen
På Modul 5 lærer du, hvordan du kan ændre vaner, vi samler vi op på alle modulerne og har samtaletræningen samt eksamen.

Frygt ikke, at der på denne uddannelse et tale om tørre teorier og kedelig udenadslære.

Alle 10 dage tilrettelagt sådan, at du trin for trin bliver sat ind i:

 • Hvad stress er

 • Hvad der virker

 • Hvordan du skal gøre

 –helt lavpraktisk

OG du får rig lejlighed til at afprøve det indlærte, for der er masser af øvelser undervejs og erfaringsudveksling med de andre på holdet.

Efter 3 modul skal du have prøvepersoner til stressvejledning. Uddannelsen afsluttes med en mundtlig individuel evaluering samt skriftlig eksamen og herefter kan du skrive din nye titel som Stressvejleder på dit CV.

Du skal ikke have nogle specifikke kompetencer for at deltage – for vi lærer dig det hele, men det er selvfølgelig en fordel, at du interesserer dig for og er god til mennesker.

På uddannelsen vil du med garanti opleve:

 • En perlerække af aha-oplevelser

 • Nye indsigter om dig selv og dine medmennesker

 • Fantastiske medkursister – og et helt nyt netværk, som du kan sparre med – også efter uddannelsen

 • En topmotiveret og engageret underviser

Du vil også få:

 • En uddannelse for livet, som du vil komme til at bruge igen og igen – én af vores tidligere kursister fortæller os, at det er den uddannelse af alle hendes uddannelser, som hun bruger mest i dagligdagen.

 • Overskueligt og let undervisningsmateriale

 • Din egen E-stimate Personprofil med 23 siders beskrivelse af din adfærd, dine styrker og mulige udviklingsområder, kommunikationsstil, motivationsfaktorer og meget mere.


 • Hans-Henriks 2 velskrevne og højt roste bøger: ”Stress – dræber eller drivkraft” og ”Det er tanken, der tæller”

     

Når du har afsluttet uddannelsen har du:

 • En gennemprøvet og virkningsfuld metode til at hjælpe stressramte, som du er trænet i og kan bruge med det samme
 • En trin for trin plan til at lave og implementere en stresspolitik i din virksomhed eller andres

Og så kan du:

 • Forebygge stress og dermed mindske sygefravær i virksomheder
 • Være en kvalificeret sparringspartner for en virksomheds ledelse generelt samt ved forandringsprocesser og sygefraværssamtaler
 • Skabe forståelse og omsorg for den enkelte i stressede situationer

En tidligere kursist udtaler

“Jeg har taget stressvejlederuddannelsen, for aktivt at kunne gøre en forskel i forhold til de mennesker, der dagligt rammes (og i værste fald invalideres) af stress. Jeg valgte at tage uddannelsen på StresAkademiet, da den appellerede til mig i både indhold og opbygning – det var vigtigt at den byggede på meget teori om og bred erfaring med stress.

Det har på mange plan været et lærerigt forløb på StressAkademiet. Vi har gennem Birgittes altid velforberedte og veloplagte undervisning fået stor indsigt i stressens mange aspekter. Vi har gennem gruppe-, par-, og hjemmearbejde arbejdet både i bredden og i dybden med den udfordring der ligger i at afdække og afhjælpe opstået stress. Jeg er blevet klædt godt på til at udøve stressvejledning og til at implementere en stresspolitik på min arbejdsplads. Tak for en god uddannelse.”

Susanne Buhl, Skansevejens Skole, Fredericia

Din underviser på uddannelsen er

Birgitte Rosenlund, som har indgående viden om og årelang erfaring med forebyggelse og håndtering af stress både for individet, for gruppen og i virksomheden. Birgitte har lang undervisningserfaring og er uddannet stressvejleder, coach og terapeut.

Klar til at lære de helt enkle – og meget effektive værktøjer, som gør dig til specialist i stress og gør, at du kan forebygge stress i virksomheder samt hjælpe stressramte fra at være langtidssyg til langtidsfrisk?

Hvor?

Videnpark Trekantområdet,
Vesterballevej 5, 7000 Fredericia

Gratis parkering lige udenfor. Dejligt centralt beliggende lige midt i DK, lige ved motorvejsafkørsel 59 ved Lillebæltsbroen.

loc1-8318247   loc2-559223

 

Hvornår?

Sæt kryds i kalenderen:

Efterårshold 2019

Modul 1: 22. og 23. oktober 2019
Modul 2: 12. og 13. november 2019
Modul 3: 03. og 04. december 2019
Modul 4: 04. og 05. februar 2020
Modul 5: 31. marts og 01. april 2020

Forårshold 2020

Modul 1: 21. og 22. april 2020
Modul 2: 12. og 13. maj 2020
Modul 3: 09. og 10. juni 2020
Modul 4: 18. og 19. aug. 2020
Modul 5: 27. og 28. okt. 2020

Undervisningen er alle dage kl. 09.00 – 15.00

Hvad koster det?

Din investering i denne intensive og med-det-samme-brugbare uddannelse – inklusive alle materialer, Hans-Henriks to bestseller bøger, kaffe/te/vand samt frugt og eftermiddagssnack.er:

kr. 18.900 ex. moms.

Det svarer nogenlunde til hvad én stressramt medarbejders sygemelding koster i 2-4 uger. Så kan du ved din nye viden og indsigt bare spotte én medarbejder i tide og dermed forebygge en sygemelding, så er hele uddannelsen tjent ind her. For slet ikke at tale om, den indsats du kan lave i forhold til at forbedre arbejdsmiljøet og dermed mindske frustrationer, fejl og andet tidsspilde.

Det eneste du skal medbringe er din egen frokost – så kan du nemlig få lige nøjagtigt det, du bedst kan lide – eller du kan bestille en sandwich eller en platte ved tilmeldingen. Har du brug for en overnatning hjælper vi også gerne med det.

De første pladser er allerede reserverede. Og vi kører med små hold for optimalt udbytte og god sparring. SÅ vil du gerne være en kvalificeret og kompetent sparringspartner både for den stressramte, for din virksomhed og for dens ledere, så kan du sikre dig én af de attraktive pladser her:

 

JA TAK JEG MÅ SIMPELTHEN PÅ DENNE UDDANNELSE