Har du regnet på, hvad stress koster din virksomhed?

Det har HR chefen hos én af vores kunder!
Virksomheden har sidste år haft 6 stressramte medarbejdere og har lavet flg. regnestykke:

Fraværsdage 2015

Medarbejder 1: 170,00
Medarbejder 2: 79,28
Medarbejder 3: 113,12
Medarbejder 4: 114,50
Medarbejder 5: 88,00
Medarbejder 6: 77,48

Fraværsdage i gennemsnit pr. stressramt medarbejder 90,40 dage = 668,96 timer = 3,87 mdr.

Gage i gennemsnit pr. stressramt medarbejder: 30.168 kr.

Omkostning i gennemsnit pr. stressramt medarbejder 30.168 kr. x 3,87 mdr. = 116.750 kr.

Omkostninger i alt for 6 stressramte medarbejdere   116.750 kr. x 6 = 700.500 kr.

Sygedagpenge refusion i alt 299.672 kr.

Direkte omkostning 400.828 kr.

Af andre direkte omkostninger ved en stress sygemelding kan der nævnes:

 • Psykologhjælp eller stressvejledning
 • Vikarer
 • Overarbejde hos kollegaer
 • Kommer den stressramte ikke tilbage på job er der udgifter til rekruttering og oplæring af ny medarbejder. Iflg. chefpsykolog Kurt Kørner fra Dannfoss koster det ca. 500.000 kr. at erstatte en medarbejder med akademisk uddannelse og ca. 300.000 kr. at erstatte en medarbejder uden akademisk uddannelse.

 

Og indirekte omkostninger:

 • Stressede medarbejdere er mindre produktive
 • Pressede medarbejdere har mindre overblik og laver flere fejl, hvilket kan påvirke både kollegaer og kunder
 • En stresset hjerne lukker af for nytænkning, kreativitet og vidensdeling. Det betyder, at der er idéer, som man ikke får f.eks. til at være mere effektiv eller til produktudvikling
 • Når man er stresset, arbejder man på kun på de ting, som haster og er vigtige. Man får ikke langtidsplanlagt og fremtidssikret.
 • Kollegaer til en sygemeldt bliver mere pressede og skal håndtere en svær situation
 • Ekstra ledelsestid til at hjælpe både den stressramte medarbejder og kollegaer
 • Og meget meget mere

Nu har vi kun talt om, hvad stress koster for virksomheden, men hertil kommer de menneskelige omkostninger ved stress samt det offentliges omkostninger  – Læs her de tankevækkende tal om stress og udgifter for samfundet >>

Kan der gøres noget? JA HELDIGVIS! I den pågældende virksomhed med de 6 stressramte har vi klædt alle ledere på med viden om stress og forebyggelse samt givet dem værktøjer til at opdage stress i tide hos deres medarbejdere.

Vil du også klæde dine ledere på – se mere her om StressSpotter uddannelsen >> eller book et uforpligtende møde om forebyggelse af stress i din virksomhed her >>